Županijsko izborno povjerenstvo Međimurske županije dana 3. listopada 2021. objavljuje
REZULTATE DOPUNSKOG IZBORA ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
IZ REDA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE PROVEDENOG 3. LISTOPADA 2021.

Ovom objavom na mrežnim stranicama Međimurske županije, od 3. listopada 2021., počinju teći rokovi za podnošenje prigovora koji se mogu podnijeti u roku 48 sati od dana objave rezultata.

Rezultati dopunskog izbora člana Županijske skupštine Međimurske županije iz reda pripadnika romske nacionalne manjine