Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

2. sjednica Odbora za financije i proračun

Datum objave: 30. rujna 2021.

Odbor za financije i proračun
KLASA: 400-01/21-03/32
URBROJ:2109/1-02-21-01
Čakovec, 30. rujna 2021.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21)

s a z i v a m
2. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 5. listopada 2021. godine (utorak) u 11,00 sati.

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:
1. A) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2022. GODINU
B) PRIJEDLOG PROJEKCIJA PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
2. IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA „PIŠKORNICA“ D.O.O. I POVEZANOG DRUŠTVA PIŠKORNICA -SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. ZA 2020. GODINU
3. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2020. GODINU
4. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
5. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
6. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2020. GODINU
7. A)IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2020. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA LJEKARNE ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI IZ 2020. GODINE
8. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2020. GODINU
9. A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ODJELA ABDOMINALNE KIRURGIJE
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆIH PROMETNIH POVRŠINA PRILAZA ZA VOZILA HITNE POMOĆI I PARKIRALIŠTA
C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA POTPISIVANJE UGOVORA „OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM“
D) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA POTPISIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA ZA NABAVU PREDMETA NABAVE „INFUZIJSKE OTOPINE“
10. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA SKLAPANJE UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE
11. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE MEĐIMURJE REDEA-e D.O.O. U 2020. GODINI
12. IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE D.O.O. ZA 2020. GODINU
13. IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
14. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
15. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE LIPANJ-PROSINAC 2021. GODINE
16. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
17. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI
Materijali za sjednicu Odbora mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-254.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Glavina, v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content