Odbor za zdravstvo
KLASA: 510-01/21-03/51
URBROJ: 2109/1-02-21-1
Čakovec, 30.09.2021.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21),

s a z i v a m

1. sjednicu Odbora za zdravstvo
za utorak 05. listopada 2021. godine u 14,00 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2020. GODINU

2. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

3. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

4. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2020. GODINU

5. A) IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2020. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA LJEKARNE ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI IZ 2020. GODINE

6. A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ODJELA ABDOMINALNE KIRURGIJE
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC NA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆIH PROMETNIH POVRŠINA PRILAZA ZA VOZILA HITNE POMOĆI I PARKIRALIŠTA
C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA POTPISIVANJE UGOVORA „OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM“
D) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA POTPISIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA ZA NABAVU PREDMETA NABAVE „INFUZIJSKE OTOPINE“

7. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA SKLAPANJE UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE

8. A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ RADNICI JASMINI POSEDI
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ RADNICI JANI VRBANEC

9. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije:
www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-223.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA ODBORA
Marina Gradišer, prim.dr.sc., v.r.