Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

1. sjednica Odbora za socijalnu skrb

Datum objave: 30. rujna 2021.

Odbor za socijalnu skrb
KLASA: 550-01/21-03/37
URBROJ: 2109/1-02-21-1
Čakovec, 30.09.2021.
Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst, 12/20 i 3/21),

s a z i v a m
1. sjednicu Odbora za socijalnu skrb
za utorak – 05. listopad 2021.godine u 10,30 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2020. GODINU
2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.
Materijali za sjednicu Odbora mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-223.
S poštovanjem,
PREDSJEDNICA ODBORA
Boža Škvorc, v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content