Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

KLASA: 350-01/21-03/3
URBROJ:2109/1-02-21-01
Čakovec, 30. rujna 2021.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21)

s a z i v a m
1. sjednicu Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
za 4. listopada 2021. godine (ponedjeljak) u 14,15 sati

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA „PIŠKORNICA“ D.O.O. I POVEZANOG DRUŠTVA PIŠKORNICA -SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. ZA 2020. GODINU

2. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE PREDLAŽE MINISTARSTVU REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE I MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE UVRŠTAVANJE U PROGRAMSKE I PRORAČUNSKE DOKUMENTE PROJEKT TE OSIGURANJE SREDSTAVA KOJIM BI SE SPOJILA RIJEKA TRNAVA SA RIJEKOM DRAVOM I KOJIM BI SE USPOSTAVIO STARI PRIRODNI TOK KAO ŠTO JE BILO DO 1950.- TE GODINE

3. INFORMACIJE, PITANJE I PRIJEDLOZI

Materijali za sjednicu Odbora mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska–zupanija.hr.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Vladimir Peršić, v.r.