Odbor za mladež
KLASA: 021-06/21-03/8
URBROJ: 2109/1-02-21-1
Čakovec, 30.09.2021.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21),

s a z i v a m

1. sjednicu Odbora za mladež
za utorak – 05. listopada 2021. godine u 13,00 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali za sjednicu Odbora mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-223.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA ODBORA
Bojana Petrić, v.r.