Županijsko izborno povjerenstvo Međimurske županije dana 8. rujna 2021. objavljuje:

– sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za dopunski izbor članova Županijske skupštine Međimurske županije iz reda pripadnika romske nacionalne manjine.

Ovom objavom na mrežnim stranicama Međimurske županije, od 8. rujna 2021., počinju teći rokovi za podnošenje prigovora koji se mogu podnijeti u roku 48 sati od dana objave prihvaćene kandidacijske liste.

      1. Pravovaljane kandidacijske liste

      2. Zbirna lista