Međimurska županija od nedjelje, 4. srpnja 2021. godine za građane SR Njemačke više ne slovi kao epidemiološki rizično područje tako da je na listi rizičnih područja u Republici Hrvatskoj sada ostala samo Zadarska županija, priopćio je državni Epidemiološki institut Rober Koch.

Građani SR Njemačke koji su boravili u Međimurskoj županiji i ostatku Republike Hrvatske, s izuzetkom Zadarske županije, više nisu obvezni prijavljivati se prije povratka u SR Njemačku te nisu dužni pokazati negativni test prilikom ulaska u Njemačku.

Putnici koji dolaze iz nerizičnih dijelova Republike Hrvatske, mogu ući u SR Njemačku bez obveze najave ulaska, testa, potvrda i karantene.