KLASA: 021-05/21-03/5
URBROJ: 2109/1-02-21-01
Čakovec, 1. srpnja 2021.

Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21),

s a z i v a m
2. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 8. srpnja 2021. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u zgradi Tehnološko – inovacijskog centra Međimurje (TIC 1 -multimedijalna dvorana) u Čakovcu, Ulica bana Josipa Jelačića 22/b.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. A) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE IZ OSOBNIH RAZLOGA I IMENU VIJEĆNICE KOJA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT
B) POLAGANJE PRISEGE
– predlagatelj je Mandatna komisija
*Izvješće će na samoj sjednici podnijeti Franjo Makovec, predsjednik Mandatne komisije

2. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Anita Strniščak, dipl. ing., pročelnica Upravnog odjela za poslove župana i Lidija Farkaš, mag.oec. voditeljica Odsjeka za proračun i financije

3. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Anita Strniščak, dipl. ing., pročelnica Upravnog odjela za poslove župana i Lidija Farkaš, mag.oec. voditeljica Odsjeka za proračun i financije

4. PRIJEDLOG PROGRAMA MJERA ZA POKRIĆE MANJKA PRIHODA I PRIMITIKA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Anita Strniščak, dipl. ing. pročelnica Upravnog odjela za poslove župana i Lidija Farkaš, mag.oec. voditeljica Odsjeka za proračun i financije

5. PRIJEDLOG ODLUKE O NAKNADAMA PREDSJEDNIKU, POTPREDSJEDNICIMA, VIJEĆNICIMA I ČLANOVIMA RADNIH TIJELA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove

6. PRIJEDLOG ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove

7. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE LIPANJ-PROSINAC 2021. GODINE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove

8. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU I I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2021. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Đurđica Hamer, mag.oec., privremena ravnateljica ŽUC-a

9. PRIJEDLOG ODLUKE O I. IZMJENI ODLUKE O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU ZDRAVSTVENIH RADNIKA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020.-2024.)
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing. i dr.sc. Sonja Tošić Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

10. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA POTPISIVANJE UGOVORA „OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM“
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing. i dr.sc. Sonja Tošić Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

11. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite i Emilio Habulin, predstavnik Ustanove za obrazovanje odraslih DEFENSOR

12. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DONOŠENJU PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite i Emilio Habulin, predstavnik Ustanove za obrazovanje odraslih DEFENSOR

13. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
-predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
-predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

16. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ENERGETIKU, KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

17. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

18. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA ZDRAVSTVO
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

19. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA SOCIJALNU SKRB
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

20. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

21. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA MEĐUŽUPANIJSKU SURADNJU
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

22. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

23. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA MLADEŽ
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

24. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Dragutin Glavina

 


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)