Odbor za izbor i imenovanja

KLASA: 021-05/21-05/2
URBROJ: 2109/1-02-21-01
Čakovec, 24. lipnja 2021.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18, 10/18-pročišćeni tekst 2/20, 3/21)

s a z i v a m

1. sjednicu Odbora za izbor i imenovanja
za 29. lipnja 2021. godine (utorak) u 13,30 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA/CE I ČLANOVA ODBORA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

2. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA/CE I ČLANOVA ODBORA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ

3. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA/CE I ČLANOVA ODBORA ZA ENERGETIKU, KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU

4. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA/CE I ČLANOVA ODBORA ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT

5. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA/CE I ČLANOVA ODBORA ZA ZDRAVSTVO

6. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA/CE I ČLANOVA ODBORA ZA SOCIJALNU SKRB

7. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA/CE I ČLANOVA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

8. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA/CE I ČLANOVA ODBORA ZA MEĐUŽUPANIJSKU SURADNJU

9. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA/CE I ČLANOVA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

10. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA/CE I ČLANOVA ODBORA ZA MLADEŽ

11. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

12. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA

Vladimir Peršić,v.r.