Na temelju članka 126. stavka 7. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 42/20, 144/20)  Županijsko izborno povjerenstvo Međimurske županije podnosi Izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2021.

IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA