KLASA: 021-05/21-03/3
URBROJ: 2109/1-02-21-01
Čakovec, 2. lipnja 2021.

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)

s a z i v a m
konstituirajuću sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 10. lipnja 2021. godine (četvrtak) u 12,00 sati

Sjednica će se održati u zgradi Scheier, Matice hrvatske 2, Čakovec.

Nakon utvrđivanja kvoruma predlažemo sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Županijske skupštine
– utvrđivanje člana Županijske skupštine koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
– svečana prisega članova Županijske skupštine
4. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
5. Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine

Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 254.

S poštovanjem,

PROČELNICA
Neda Šarić, dipl.iur.