Županijsko izborno povjerenstvo Međimurske županije dana 20. svibnja 2021. objavljuje

 

–  KONAČNE REZULTATE IZBORA ŽUPANA I ZAMJENIKA ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. (word) (.pdf)

–  KONAČNE REZULTATE IZBORA ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. (word) (.pdf)