Županijsko izborno povjerenstvo Međimurske županije dana 17. svibnja 2021. objavljuje
– REZULTATE IZBORA ŽUPANA I ZAMJENIKA ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.
– REZULTATE IZBORA ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

Ovom objavom na mrežnim stranicama Međimurske županije, od 17. svibnja 2021., počinju teći rokovi za podnošenje prigovora koji se mogu podnijeti u roku 48 sati od dana objave rezultata.

Rješenje o rezultatima izbora župana i zamjenika župana Međimurske županije (pdf)
Rješenje o rezultatima izbora članova županijske skupštine Međimurske županije (pdf)