U svrhu podrške prilikom unosa u informacijski sustav za nadzor financiranja u Županijskom izbornom povjerenstvu u subotu – 8. svibnja 2021. godine biti će organizirano dežurstvo u vremenu od 8,00 do 16,00 sati putem telefona i e-maila.

U navedenom terminu dežurat će članica Županijskog izbornog povjerenstva:
VLASTA PATRČEVIĆ MARUŠIĆ

Tel:  091 8831 819

E-mail: zip.medjimurska@izbori.hr