Županijsko izborno povjerenstvo Međimurske županije dana 30. travnja 2021. objavljuje:

– sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Županijske skupštine i
– zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za župana i zamjenika župana

Ovom objavom na mrežnim stranicama Međimurske županije, od 30. travnja 2021., počinju teći rokovi za podnošenje prigovora koji se mogu podnijeti u roku 48 sati od dana objave prihvaćene kandidacijske liste odnosno kandidature.

1. Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova županijske skupštine

2. Zbirna lista za izbor članova županijske skupštine

3. Zbirna lista župan i zamjenik župana