Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata koje provode udruge Međimurske županije u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2021. godini

Datum objave: 31. ožujka 2021.

Na temelju čl. 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“ br. 26/15.), članka 26. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19 i 3/20) i članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst), župan Međimurske županije, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje od dana 29. ožujka 2021. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata koje provode udruge Međimurske županije u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2021. godini

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore za financiranje programa/projekata udruga koje su ispunile formalne uvjete Javnog natječaja za financiranje programa/projekata koje provode udruge Međimurske županije u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2021. godini (KLASA: 402-08/21-02/6, URBROJ: 2109/1-01-21-2, od 27. siječnja 2021. godine), a na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju od dana 29. ožujka 2021. godine.
Članak 2.
U 2021. godini će se iz Proračuna Međimurske županije financirati provedba programa/projekata udruga civilnog društva u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u ukupnom iznosu od 675.000,00 kuna i to kako slijedi:
 

RED. BR.  
NAZIV UDRUGE
 
NAZIV
PROGRAMA/PROJEKTA
IZNOS ODOBRENIH
SREDSTAVA
 
1.
UDRUGA MLADA PERA – UDRUGA ZA PROMICANJE DJEČJEG LITERARNOG STVARALAŠTVA I BLOGIRANJA  
Da imam supermoć ova bi promjena morala doć
 
 
3.000,00
 
2.
 
UDRUGA DJECE OBOLJELIH OD DIJABETESA I NJIHOVIH RODITELJA ČAKOVEC MEĐIMURSKI SLATKIŠI
 
Sportske igre mladih dijabetičara
 
 
25.000,00
 
 
3.
 
 
UDRUGA UMIROVLJENIKA UNUTARNJIH POSLOVA ČAKOVEC
Međunarodna suradnja umirovljenika policije Mađarske, Slovenije i Hrvatske, sportske igre umirovljenika, edukativni izleti i obilježavanje 30 obljetnice bitke za Vukovar i istočnu Slavoniju  
 
 
7.000,00
 
4.
 
UDRUGA AD ASTRA
 
 
Nasilje je OUT!
 
 
15.000,00
 
5.
 
ČAKOVEČKI PLIVAČKI KLUB
 
 
I ja volim i želim plivati
 
 
15.000,00
 
6.
 
UDRUGA ZA SINDROM DOWN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
 
 
Razvojne rehabilitacijske usluge i stručna podrška u udruzi
 
25.000,00
 
7.
 
UDRUGA UMIROVLJENIKA PRELOG
 
Geni se – pokreni se
 
34.000,00
 
8.
SAVEZ UDRUGA UMIROVLJENIKA I STARIJIH OSOBA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Sportom do zdravijeg i kvalitetnijeg života umirovljenika i starijih osoba  
40.000,00
 
9.
UDRUGA DIJALIZIRANIH I TRANSPLANTIRANIH BUBREŽNIH BOLESNIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE - ČAKOVEC  
Doniranjem organa omogući bolji život
 
 
10.000,00
 
10.
 
PROSPIRIT
 
 
Finaktivci – II. faza
 
5.000,00
 
 
11.
 
UDRUGA VETERANA INŽENJERIJSKE BOJNE DOMOVINSKOG RATA – ČAKOVEC
 
Očuvanje digniteta Domovinskog rata i doprinosa Međimurja i Međimuraca pripadnika 34. inženjerijske bojne Čakovec u istom  
 
20.000,00
12. UDRUGA UMIROVLJENIKA IVANOVEC Tematski izlet i sportski susreti 3.000,00
 
13.
UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA PODRUŽNICA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Poboljšanje kvalitete života braniteljske populacije Međimurske županije  
64.000,00
 
14.
UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Učestvovanje u obilježavanju značajnih događaja iz antifašističke NOB–e (1941-45)  
10.000,00
15. HRVATSKI BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA LIJEČENI OD PTSP-a Psiho-socijalna pomoć braniteljima  
10.000,00
 
16.
 
AUTO KLUB BLACKLISTED ČAKOVEC
 
 
Blacklisted cup 2021
 
10.000,00
 
17.
 
GLJIVARSKO DRUŠTVO „SMRČAK“ ČAKOVEC
 
Program edukacije učenika, studenata i građana o zaštiti staništa gljiva kao bioindikator u zaštiti prirode  
7.000,00
 
18.
 
UDRUGA ŽENA PRETETINEC
 
 
8. dječja biciklijada Pretetinec 2021.
 
7.000,00
19. UDRUGA UDOMITELJA DJECE MEĐIMURJA Koliko znamo toliko vrijedimo 12.000,00
 
 
20.
 
 
MATICA UMIROVLJENIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Sportskim susretima, izletima, izložbama, zborskim pjevanjem i raznim drugim događajem poboljšati kvalitetu života ljudi treće životne dobi  
 
75.000,00
21. REGIONALNI KLUB IPA MEĐIMURJE – ČAKOVEC Biciklistički maraton „Od Dubrovnika do Vukovara – da se ne zaboravi“  
10.000,00
 
22.
 
UDRUGA ŽENA „BREST“ PODBREST
 
Opstanak tradicionalne izrade ručnih radova u tematske svrhe  
3.000,00
 
23.
 
KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA DR. MATO GOLUBIĆ ČAKOVEC
 
Psihosocijalne radionice za unapređenje mentalnog zdravlja članova KLA i njihovih obitelji
 
 
5.000,00
 
24.
SAVEZ UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Međimursko prošćenje – najljepši doživljaj
 
 
15.000,00
 
25.
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE - ČAKOVEC Naših 65 godina u svijetu tišine
 
 
15.000,00
 
26.
 
UDRUGA INVALIDA RADA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Jačanje kapaciteta udruge s ciljem pružanja kvalitetnije usluge invalida rada pomoću računala i likovne umjetnosti  
10.000,00
27. UDRUGA SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 70.obljetnica Udruge slijepih Međimurske županije 20.000,00
 
28.
 
LABORATORIJ INOVATIVNIH IDEJA
 
Možeš i ti
 
 
12.000,00
 
29.
UDRUGA ZA BOLJITAK ROMA MEĐIMURJA
 
„BUN LUKRU“ osnovna znanja iz informatike
 
 
7.000,00
 
30.
 
MEĐIMURSKI INFORMATIČKI KLUB
 
Stem kamp Međimurske županije
 
 
20.000,00
 
31.
NARTEOS - UDRUGA ZA PROMICANJE UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA Mjesec kreativnosti za djecu i mlade kroz razvoj komunikacije, socijalizacije i tolerancije  
7.000,00
 
32.
UDRUGA OBOLJELIH OD CELIJAKIJE SJEVEROZAPADNE HRVATSKE Celijakija i pridružene autoimune bolesti 17.000,00
 
33.
DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
 
Kad se
Male ruke Slože
 
 
17.000,00
 
 
34.
ZAJEDNICA UDRUGA I ČLANOVA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA HVIDR-a MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
 
Izlučno sportsko natjecanje ekipa hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVIDR-a Međimurske županije za državno natjecanje SŠNIDOR 2021.  
 
25.000,00
 
35.
UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  
Zajedno do bolje budućnosti
 
 
15.000,00
 
36.
 
BIOVRT – U SKLADU S PRIRODOM
 
 
Školska banka sjemenja za budućnost
 
10.000,00
 
37.
 
UDRUGA OVRŠNI
 
Pomoć ovršenim, blokiranim i deložiranim građanima Međimurske županije  
20.000,00
 
38.
 
UDRUGA  ZA AUTIZAM POGLED
 
 
Izvan spektra
 
 
25.000,00
 
39.
 
UDRUGA „POMOĆ NEIZLJEČIVIMA“
 
Jačanje posudionice pomagala i palijativne skrbi na području Međimurske županije  
25.000,00

Članak 3.
Sve poslove vezane za provođenje ove Odluke obavlja Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport, Odsjek za civilno društvo i sport Međimurske županije.
Članak 4.
Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja, sukladno člancima 30. - 32. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19 i 3/20).
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Međimurske županije« i na službenoj web stranici Međimurske županije.
 
KLASA: 402-08/21-02/6
URBROJ: 2109/1-01-21-13 
Čakovec, 31.ožujka 2021. godine
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava udruga civilnog društva (pdf)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content