Na temelju čl. 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“ br. 26/15.), članka 26. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19 i 3/20) i članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst), župan Međimurske županije, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje od dana 29. ožujka 2021. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata koje provode udruge Međimurske županije u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2021. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore za financiranje programa/projekata udruga koje su ispunile formalne uvjete Javnog natječaja za financiranje programa/projekata koje provode udruge Međimurske županije u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2021. godini (KLASA: 402-08/21-02/6, URBROJ: 2109/1-01-21-2, od 27. siječnja 2021. godine), a na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju od dana 29. ožujka 2021. godine.

Članak 2.

U 2021. godini će se iz Proračuna Međimurske županije financirati provedba programa/projekata udruga civilnog društva u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u ukupnom iznosu od 675.000,00 kuna i to kako slijedi:
 

RED. BR.  

NAZIV UDRUGE

 

NAZIV

PROGRAMA/PROJEKTA

IZNOS ODOBRENIH

SREDSTAVA

 

1.

UDRUGA MLADA PERA – UDRUGA ZA PROMICANJE DJEČJEG LITERARNOG STVARALAŠTVA I BLOGIRANJA  

Da imam supermoć ova bi promjena morala doć

 

 

3.000,00

 

2.

 

UDRUGA DJECE OBOLJELIH OD DIJABETESA I NJIHOVIH RODITELJA ČAKOVEC MEĐIMURSKI SLATKIŠI

 

Sportske igre mladih dijabetičara

 

 

25.000,00

 

 

3.

 

 

UDRUGA UMIROVLJENIKA UNUTARNJIH POSLOVA ČAKOVEC

Međunarodna suradnja umirovljenika policije Mađarske, Slovenije i Hrvatske, sportske igre umirovljenika, edukativni izleti i obilježavanje 30 obljetnice bitke za Vukovar i istočnu Slavoniju  

 

 

7.000,00

 

4.

 

UDRUGA AD ASTRA

 

 

Nasilje je OUT!

 

 

15.000,00

 

5.

 

ČAKOVEČKI PLIVAČKI KLUB

 

 

I ja volim i želim plivati

 

 

15.000,00

 

6.

 

UDRUGA ZA SINDROM DOWN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

 

Razvojne rehabilitacijske usluge i stručna podrška u udruzi

 

25.000,00

 

7.

 

UDRUGA UMIROVLJENIKA PRELOG

 

Geni se – pokreni se

 

34.000,00

 

8.

SAVEZ UDRUGA UMIROVLJENIKA I STARIJIH OSOBA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Sportom do zdravijeg i kvalitetnijeg života umirovljenika i starijih osoba  

40.000,00

 

9.

UDRUGA DIJALIZIRANIH I TRANSPLANTIRANIH BUBREŽNIH BOLESNIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE – ČAKOVEC  

Doniranjem organa omogući bolji život

 

 

10.000,00

 

10.

 

PROSPIRIT

 

 

Finaktivci – II. faza

 

5.000,00

 

 

11.

 

UDRUGA VETERANA INŽENJERIJSKE BOJNE DOMOVINSKOG RATA – ČAKOVEC

 

Očuvanje digniteta Domovinskog rata i doprinosa Međimurja i Međimuraca pripadnika 34. inženjerijske bojne Čakovec u istom  

 

20.000,00

12. UDRUGA UMIROVLJENIKA IVANOVEC Tematski izlet i sportski susreti 3.000,00
 

13.

UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA PODRUŽNICA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Poboljšanje kvalitete života braniteljske populacije Međimurske županije  

64.000,00

 

14.

UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Učestvovanje u obilježavanju značajnih događaja iz antifašističke NOB–e (1941-45)  

10.000,00

15. HRVATSKI BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA LIJEČENI OD PTSP-a Psiho-socijalna pomoć braniteljima  

10.000,00

 

16.

 

AUTO KLUB BLACKLISTED ČAKOVEC

 

 

Blacklisted cup 2021

 

10.000,00

 

17.

 

GLJIVARSKO DRUŠTVO „SMRČAK“ ČAKOVEC

 

Program edukacije učenika, studenata i građana o zaštiti staništa gljiva kao bioindikator u zaštiti prirode  

7.000,00

 

18.

 

UDRUGA ŽENA PRETETINEC

 

 

8. dječja biciklijada Pretetinec 2021.

 

7.000,00

19. UDRUGA UDOMITELJA DJECE MEĐIMURJA Koliko znamo toliko vrijedimo 12.000,00
 

 

20.

 

 

MATICA UMIROVLJENIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Sportskim susretima, izletima, izložbama, zborskim pjevanjem i raznim drugim događajem poboljšati kvalitetu života ljudi treće životne dobi  

 

75.000,00

21. REGIONALNI KLUB IPA MEĐIMURJE – ČAKOVEC Biciklistički maraton „Od Dubrovnika do Vukovara – da se ne zaboravi“  

10.000,00

 

22.

 

UDRUGA ŽENA „BREST“ PODBREST

 

Opstanak tradicionalne izrade ručnih radova u tematske svrhe  

3.000,00

 

23.

 

KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA DR. MATO GOLUBIĆ ČAKOVEC

 

Psihosocijalne radionice za unapređenje mentalnog zdravlja članova KLA i njihovih obitelji

 

 

5.000,00

 

24.

SAVEZ UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Međimursko prošćenje – najljepši doživljaj

 

 

15.000,00

 

25.

UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE – ČAKOVEC Naših 65 godina u svijetu tišine

 

 

15.000,00

 

26.

 

UDRUGA INVALIDA RADA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Jačanje kapaciteta udruge s ciljem pružanja kvalitetnije usluge invalida rada pomoću računala i likovne umjetnosti  

10.000,00

27. UDRUGA SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 70.obljetnica Udruge slijepih Međimurske županije 20.000,00
 

28.

 

LABORATORIJ INOVATIVNIH IDEJA

 

Možeš i ti

 

 

12.000,00

 

29.

UDRUGA ZA BOLJITAK ROMA MEĐIMURJA

 

„BUN LUKRU“ osnovna znanja iz informatike

 

 

7.000,00

 

30.

 

MEĐIMURSKI INFORMATIČKI KLUB

 

Stem kamp Međimurske županije

 

 

20.000,00

 

31.

NARTEOS – UDRUGA ZA PROMICANJE UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA Mjesec kreativnosti za djecu i mlade kroz razvoj komunikacije, socijalizacije i tolerancije  

7.000,00

 

32.

UDRUGA OBOLJELIH OD CELIJAKIJE SJEVEROZAPADNE HRVATSKE Celijakija i pridružene autoimune bolesti 17.000,00
 

33.

DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

Kad se

Male ruke Slože

 

 

17.000,00

 

 

34.

ZAJEDNICA UDRUGA I ČLANOVA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA HVIDR-a MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

Izlučno sportsko natjecanje ekipa hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVIDR-a Međimurske županije za državno natjecanje SŠNIDOR 2021.  

 

25.000,00

 

35.

UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  

Zajedno do bolje budućnosti

 

 

15.000,00

 

36.

 

BIOVRT – U SKLADU S PRIRODOM

 

 

Školska banka sjemenja za budućnost

 

10.000,00

 

37.

 

UDRUGA OVRŠNI

 

Pomoć ovršenim, blokiranim i deložiranim građanima Međimurske županije  

20.000,00

 

38.

 

UDRUGA  ZA AUTIZAM POGLED

 

 

Izvan spektra

 

 

25.000,00

 

39.

 

UDRUGA „POMOĆ NEIZLJEČIVIMA“

 

Jačanje posudionice pomagala i palijativne skrbi na području Međimurske županije  

25.000,00

Članak 3.

Sve poslove vezane za provođenje ove Odluke obavlja Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport, Odsjek za civilno društvo i sport Međimurske županije.

Članak 4.

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja, sukladno člancima 30. – 32. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19 i 3/20).

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Međimurske županije« i na službenoj web stranici Međimurske županije.

 

KLASA: 402-08/21-02/6
URBROJ: 2109/1-01-21-13 

Čakovec, 31.ožujka 2021. godine

ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udruga civilnog društva (pdf)