Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
Odsjek za obrt i poduzetništvo

KLASA: 370-01/21-01/1
URBROJ: 2109/1-07-5/02-21-2
Čakovec, 31. ožujka 2021.

Temeljem članka 16. stavka 2. i 3. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19) Međimurska županija Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Odsjek za obrt i poduzetništvo

d o n o s i

LISTU PRVENSTVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA DODJELOM GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
ZA 2021. GODINU

Redni broj na listi prvenstva Prezime i ime podnositelja zahtjeva  

Adresa

 

Općina

Broj članova obitelji Broj bodova
1. Mesarek Milica Novakovec, Selska 89 Podturen 4 245
2. Šafarić Juraj Novakovec, Selska 10 Podturen 2 245

 

3. Mrazović Dragutin Sivica, Duga ulica 15 Podturen 4 238

 

4. Šoštarić Dragutin Podturen, II Zaloka 50 Podturen 2 217
5. Vidović Ivica Podturen

Vladimira Nazora 3

Podturen 4 215
6. Požgaj Ana Podturen, II Zaloka 42 Podturen 2 212
7. Jambrošić Antun Podturen, Mije Hasnaša 28 Podturen 1 210
8. Marodi Ljubica Podturen, Mala Kaniža 13 Podturen 1 210
9. Hranilović Milka Podturen, Čakovečka ulica 61 Podturen 2 207
10. Luthar Irena Miklavec, Miklavec 68 Podturen 2 195
11. Jambrošić Ivan Novakovec, Selska 1 Podturen 3 187
12. Biškup Slavko Novakovec, Budim 33 Podturen 4 167
13. Kocijan Nada Dekanovec, Murska ulica 34 Podturen 5 130

 

 

1. Mikulić Josip Dekanovec, Marka Kovača 8 Dekanovec 1 221
2. Andrašec Martin Dekanovec, Prvomajska 35 Dekanovec 2 205

 

3. Jalšovec Dejan Domašinec, Matije Gupca 22 Dekanovec 4 187
4. Horvat Slava Dekanovec, Murska ulica 8 Dekanovec 5 182