Odbor za socijalnu skrb
KLASA: 550-01/21-03/20
URBROJ: 2109/1-02-21-1
Čakovec, 24.03.2021.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst, 12/20, 3/21),

s a z i v a m
7. sjednicu Odbora za socijalnu skrb
za utorak – 30. ožujak 2021.godine u 13,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. A) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA “SIGURNA KUĆA” ZA 2020. GODINU

B) PRIJEDLOG PLANA I PROGRAMA RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA “SIGURNA KUĆA” ZA 2021. GODINUI

2. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2020. GODINU

3. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.
Materijali se dostavljaju uz poziv za sjednicu Odbora.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA ODBORA
Nadica Lovrec, v.r.