Odbor za zdravstvo
KLASA: 510-01/21-03/14
URBROJ: 2109/1-02-21-1
Čakovec,24.03.2021.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18, 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21),
s a z i v a m

13. sjednicu Odbora za zdravstvo
za utorak 30.03.2021. godine u 15,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA NA ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADE ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC

2. IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM OBDUKCIJAMA I RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE ZA 2020. GODINU

3. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2020 GODINU

4. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali se dostavljaju uz poziv za sjednicu Odbora.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije:
www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Goran Kozjak, dr. med. v.r.