Odbor za gospodarski razvoj
KLASA: 302-01/21-03/4
URBROJ: 2109/1-02-21-1
Čakovec, 24.03.2021.

Na temelju članka 39. i 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst, 12/20, 3/21),

s a z i v a m
13. sjednicu Odbora za gospodarski razvoj
za ponedjeljak 29.03.2021. godine u 12,30 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED

1. IZVJEŠĆE O RADU JAVNE USTANOVE ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE REDEA ZA 2020. GODINU
2. IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2020. GODINU
3. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2019. GODINU
4. IZVJEŠĆE O RADU RAZVOJNO – EDUKACIJSKOG CENTRA ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA ČAKOVEC ZA 2020. GODINU
5. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O. ZA 2020. GODINU
6. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Materijali se dostavljaj uz poziv za sjednicu Odbora.
Materijali za sjednicu mogu se prezeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora i ostale pozvane da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem, PREDSJEDNIK ODBORA
Željko Kofjač, dipl. ing., v.r.