Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

REDEA formirala CIRCLab – Inovacijski centar za kružnu ekonomiju Međimurske županije

Datum objave: 17. ožujka 2021.

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA održala je prvi sastanak u multimedijalnoj dvorani TICM-a po projektu CIRCLE – Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region zahvaljujući kojem je osnovana interaktivna, neformalna platforma Inovacijskog centra za kružnu ekonomiju Međimurske županije – CIRCLab.
CIRCLab je zamišljen kao interaktivna neformalna platforma gdje će se provoditi aktivnosti interakcijom dionika javnog i privatnog sektora (privatne tvrtke, javne ustanove, javne agencije, fakulteti, korisnici, široka javnost, jedinice lokalne i regionalne samouprave, zainteresirane grupe građana i dr.), sa svrhom zajedničkog razvijanja ideja, prototipiranja, ocjenjivanja i testiranja novih tehnologija, usluga, proizvoda i sustava u svakodnevnom životu.
Projekt CIRCLE provodi se u okviru Programa INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014 – 2020. sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. REDEA u projektu sudjeluje kao projektni partner s 13 partnera iz javnog i civilnog sektora koji dolaze iz 8 zemalja jadransko-jonskog područja (Italija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Albanija).
Uvodni govor održala je Sanja Pintarić, voditeljica projekta CIRCLE za REDEA-u, dok je kratku prezentaciju o CIRCLab-u predstavila Magdalena Trstenjak, voditeljica CIRCLab-a za Međimursku županiju.
Na sastanku su svoja znanja i iskustva podijelili i različiti dionici iz privatnog, javnog, civilnog i obrazovnog sektora. Cilj projekta CIRCLE je poboljšati transnacionalne kapacitete država jadransko-jonskog područja koje su partneri u projektu, sa svrhom smanjenja okolišne ranjivosti i očuvanje ekosustava na jadransko-jonskom području, sustavnim prelaskom s dosadašnjeg linearnog gospodarstva na cirkularnu/kružnu ekonomiju (CE) kao temelj svakog efikasnog modela sakupljanja i recikliranja otpada.
Pojam cirkularna (kružna) ekonomija podrazumijeva široki spektar aktivnosti usmjerenih modelu koji osigurava održivo gospodarenje resursa, produženje životnog vijeka proizvoda s ciljem smanjenja otpada te povećanu uporabu obnovljivih izvora energije. Kružna ekonomija je poslovni koncept u kojem se tokovi resursa i energije održavaju u modelu zatvorene petlje, gdje se nastoji da proizvodi što duže cirkuliraju u kružnom ciklusu.
Projekt je započeo 1. veljače 2020 i traje do 31. srpnja 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.862.020,00 eura. Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA će promotivnim projektnim aktivnostima, analizom o gospodarenju otpadom, organizacijom brojnih stručnih radionica, formiranjem CIRCLab-ova, u narednim mjesecima provedbe projekta, doprinijeti osviještenju o potrebi ulaganja u kružno gospodarstvo što je nužno za poboljšanje kvalitete života i stvaranja „zelene Europe“.
Izvor: Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content