Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Dan civilne zaštite Republike Hrvatske - katastrofe ili velike nesreće ne možemo u potpunosti spriječiti, ali se možemo adekvatno pripremiti

Datum objave: 1. ožujka 2021.

1. ožujka pripadnici civilne zaštite slave svoj dan - Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske. Tog datuma, 1990. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je Međunarodnim danom civilne zaštite, kao sjećanje na dan kada je 1972. godine počela s radom Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu sa sjedištem u Ženevi. Primarni joj je cilj podizanje svijesti javnosti o opasnostima od velikih nesreća i katastrofa, ali i isticanja uloge civilne zaštite u prevenciji, odgovoru na krize te saniranju posljedica. Republika Hrvatska taj dan obilježava od 1992. godine, temeljem Odluke Vlade RH o proglašenju  Dana civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Povijest civilne zaštite u Republici Hrvatskoj pratimo od kasnih dvadesetih godina 20. stoljeća, a danas civilna zaštita predstavlja sustav organiziran na lokalnoj, područnoj i nacionalnoj razini koji se temelji na načelima supsidijarnosti, solidarnosti i kontinuitetu djelovanja.
Važnost sustava civilne zaštite vidljiva je kroz događaje koji su obilježili prošlu godinu, COVID-19 i potrese. Stožer civilne zaštite Međimurske županije, gradski i općinski stožeri, u suradnji sa Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske, zdravstvenim ustanovama s područja Međimurske županije, Službom za civilnu zaštitu Čakovec te međimurskim operativnim snagama pokazali su da su sposobni uspješno se suočiti s ugrozom izazvanom epidemijom koronavirusom te su sve zadatke obavili kvalitetno i profesionalno, kazao je Ladislav Söke, pročelnik PU za zaštitu i spašavanje Čakovec.
Operativne snage vatrogastva, Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskog Crvenog križa su temeljne operativne snage u sustavu civilne zaštite. To su snage koje posjeduju spremnost za žurno i kvalitetno operativno djelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. U našoj županiji, to su JVP Čakovec, 85 dobrovoljnih vatrogasnih društava, te 3 industrijskih dobrovoljnih vatrogasnih društava udruženih u Vatrogasnu zajednicu Međimurske županije, zatim Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec sa sve brojnijim interventnim timom i Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Čakovec  sa svojim timom.
Za djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama, a što je pokazala prošla godina, izuzetno su operativno važni kapaciteti javnog zdravstva (sustav zdravstva Međimurske županije sa Zavodom za hitnu medicinu, Zavodom za javno zdravstvo, Županijskom bolnicom te Domom zdravlja) te snage Policijske uprave međimurske i po potrebi oružane snage koji se u provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite uključuju prema odredbama posebnih propisa. Također, bitne su pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, koje u okviru svoje djelatnosti obavljaju i poslove zaštite i spašavanja te aktivno djeluju sa svojim interventnim ekipama, a to su Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu Varaždin i vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Trnava“ Čakovec, Hrvatska elektroprivreda – Proizvodno područje Sjever, komunalne organizacije ("Međimurske vode" Čakovec, "Međimurje - Plin" Čakovec, Elektra Čakovec) i Županijska uprava za ceste sa svojim koncesionarima.
Za otklanjanje posljedica katastrofa, u općinama i gradovima osnivaju se i postrojbe civilne zaštite koje nadopunjuju kapacitete temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite. Uloga građana značajna je u provođenju mjera osobne i uzajamne zaštite odmah kada posljedice izvanrednih događaja nastupe te prije nekog događaja. Građani se kao volonteri mogu uključiti u brojne aktivnosti, a uključuju se i pomaganjem u zbrinjavanju evakuiranih osoba i osoba kojima je žurno potrebno osigurati privremeni smještaj.
Odlična koordinacija svih uključenih u sprečavanju širenja koronavirusa na području Međimurske županije je dobar pokazatelj kvalitete rada, ponajprije u zdravstvenim ustanovama, a također i svih ostalih institucija i operativnih snaga koje su bile uključene u aktivnosti povezanih u sprečavanju širenja bolesti COVID-19.
Međimurska županija izradila je Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije,  a na temelju procjena rizika izrađeni su i svi planovi djelovanja civilne zaštite. Kao visoki rizici za naše područje utvrđeni su potresi, poplave, ekstremne temperature te epidemije i pandemije, dok su ostali rizici značajni za Međimursku županiju degradacija tla (klizišta), požari otvorenog tipa, suša, bolesti bilja i životinja te tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima.
Moramo biti svjesni da katastrofe ili velike nesreće ne možemo u potpunosti spriječiti, ali se možemo adekvatno pripremiti, što će u konačnici rezultirati umanjenjem posljedica za stanovništvo i njihovu imovinu, kao i za okoliš. Bit cjelokupnog sustava civilne zaštite u svim segmentima upravljanja krizama (od prevencije, odgovora na krizne situacije i oporavka) je međusobno pomaganje, zajedništvo, profesionalnost i odgovoran pristup. Dosadašnja suradnja svih sudionika sustava civilne zaštite na području Međimurske županije iznimno je dobra, ali je i dalje treba održavati i unapređivati međusobnom razmjenom iskustava, znanja, podataka i vještina kako bi se još više podigla razina sigurnosti stanovništva Međimurske županije.
Svim sudionicima sustava civilne zaštite, pročelnik PU za zaštitu i spašavanje Čakovec Ladislav Söke,  načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije Josip Grivec i župan Međimurske županije Matija Posavec upućuju čestitike povodom 1. ožujka - Međunarodnog i nacionalnog Dana civilne zaštite te ističu da pomažući drugima i štiteći druge i njihovu imovinu – štitimo sebe.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content