Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Odluka o proglašenju Dana žalosti u Međimurskoj županiji povodom tragičnog stradanja dvojice muškaraca

Datum objave: 5. veljače 2021.

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst, 2/20), članka 3. točke 18. Poslovnika o načinu rada župana Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije je 05. 02. 2021. godine donio
 

O D L U K U

O  PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

POVODOM TRAGIČNOG STRADANJA DVOJICE MUŠKARACA

 

 
Članak 1.
Župan Međimurske županije proglašava ponedjeljak, 8. veljače 2021., Danom žalosti u Međimurskoj županiji povodom tragičnog stradanja dvojice muškaraca, koji su dana 04.02.2021. izgubili život uslijed nesretnog slučaja, padom motornog zmaja na području akumulacijskog jezera Hidroelektrane Čakovec.
 
Članak 2.
Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastave na pola koplja u svim zgradama u kojima su smještena tijela državne vlasti, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te zgradama u kojima je sjedište ili se obavlja djelatnost pravnih osoba.
 
Članak 3.
Na Dan žalosti ne mogu se održavati zabavne priredbe.
Pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost na području Međimurske županije svoje programe prilagodit će obilježavanju Dana žalosti, osobito na način da će emitirati programe koji po svojoj naravi odgovaraju obilježavanju tog dana.
 
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Međimurske županije.
 
 

                         ŽUPAN                          

 

                                                                          Matija Posavec, mag.ing.              

 

 
KLASA: 610-01/21-02/1     
URBROJ: 2109/1-01-21-1

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content