Odbor za zdravstvo
KLASA: 510-01/21-03/2
URBROJ: 2109/1-02-21-1
Čakovec, 4.2.2021.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst),

s a z i v a m
12. (elektroničku) sjednicu Odbora za zdravstvo
koja će biti održana putem e-maila
9. veljače 2021. godine (utorak) s početkom glasanja od 8,00 sati i završetkom do 12,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. A) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJU DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE, INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA TE ZA INFROMATIZACIJU ZDRAVTSVENE DJELATNOSTI U 2021. GODINI
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU POPISA PRIORITETA ZA RASPORED DODIJELJENIH SREDSTAVA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINI

2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Napomena: uz poziv dostavljamo samo na znanje „Mišljenje Odbora za zdravstvo na temu stanje u Županijskoj bolnici Čakovec“, s obzirom da je predmetna točka na dnevnom redu sjednice Skupštine.

Članovima odbora uz poziv se dostavlja i obrazac za glasanje koji je potrebno popuniti i poslati na email:rajka.vadlja@medjimurska-zupanija.hr. Sve dodatne informacije možete dobiti u upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon 374-254, 0959034745.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Goran Kozjak, dr.med., v.r.