Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

21. sjednica Skupštine Međimurske županije - 11. veljače 2021. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Datum objave: 4. veljače 2021.

KLASA: 021-05/21-03/1
URBROJ: 2109/1-02-21-01
Čakovec, 3. veljače 2021.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst i 2/20),

s a z i v a m
21. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 11. veljače 2021. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u Centru za kulturu Čakovec, Trg Republike 3.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I   R E D
1. A) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE I O IMENU ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANOG VIJEĆNIKA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT
B)POLAGANJE PRISEGE
- predlagatelj je Mandatna komisija
- Izvješće će na samoj sjednici podnijeti Dražen Vidović, dipl.ing., predsjednik Mandatne komisije
2. PRIJEDLOG STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise Skupštine Međimurske županije
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Slađan Mihoci, struč.spec.admin.public., predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise
3. PRIJEDLOG POSLOVNIČKE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise Skupštine Međimurske županije
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Slađan Mihoci, struč.spec.admin.public., predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise
4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., ravnateljica ŽUC-a
5. MIŠLJENJE ODBORA ZA ZDRAVSTVO NA TEMU STANJE U ŽUPANIJSKOJ BOLNICI ČAKOVEC
- predlagatelj je Odbor za zdravstvo Skupštine Međimurske županije
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Goran Kozjak, dr.med., predsjednik Odbora za zdravstvo
6. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu
7. A) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2021. GODINI
B) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2021. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu
8. A)PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI U 2021. GODINI
B) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2021. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu
9. A) IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
B) IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu
10. A) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE, INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA TE ZA INFORMATIZACIJU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U 2021. GODINI
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU POPISA PRIORITETA ZA RASPORED DODIJELJENIH SREDSTAVA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
11. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
12. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC U 2021. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
13. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA ZA SOCIJALNU SKRB MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
14. PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
 
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content