Mandatna komisija

KLASA: 013-03/21-03/3
URBROJ: 2109/1-02-21-01
Čakovec, 3. veljače 2021.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst – 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst – 2/20)

s a z i v a m
11. (elektroničku) sjednicu Mandatne komisije Skupštine Međimurske županije
koja će biti održana putem e-maila
9. veljače 2021. godine (utorak) s početkom glasanja od 8,00 sati i završetkom do 12,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE I O IMENU ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANOG VIJEĆNIKA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT

2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Članovima Odbora uz poziv se dostavlja i obrazac za glasanje koji je potrebno popuniti i poslati na email: skupstina@medjimurska-zupanija.hr. Sve dodatne informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
MANDATNE KOMISIJE

Dražen Vidović, dipl.ing., v.r.