Etičkim kodeksom službenika i namještenika upravnih tijela Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 14/17) utvrđuju se pravila ponašanja službenika i namještenika i etička načela na temelju kojih postupaju službenici i namještenici prilikom obavljanja službene dužnosti.

Na temelju članka 16. Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Međimurske županije, župan Međimurske županije imenovao je povjerenicu za etiku.

Povjerenica za etiku prati primjenu Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Međimurske županije, promiče etično ponašanje u međusobnim odnosima službenika i namještenika te odnosima službenika i namještenika prema građanima, zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

POVJERENICA ZA ETIKU:

LADA ODIĆ HUDIN, mag. iur.,voditeljica Odsjeka za opću upravu
u Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

Telefon: 040 374 021
E-mail: lada.odic@medjimurska –zupanija.hr

Čakovec, Ruđera Boškovića 2


ETIČKI KODEKS

ODLUKA-IMENOVANJE ETIČKOG POVJERENIKA