Upravni odjel za obrazovanje i kulturu Međimurske županije na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“ broj 67/14 i 63/20) donosi

Plan upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022. na području Međimurske županije  

Plan upisa u I. razred osnovne škole, šk.god. 2021.-2022. (pdf)

MREŽA ŠKOLSKIH USTANOVA (vrijedi od 04.2017.) (pdf)

ZAHTJEV ZA PRIJEVREMENI UPIS I PRIVREMENO OSLOBAĐANJE OD UPISA U I. RAZRED OŠ (.doc)

RASPORED RODITELJSKOG SASTANKA (.doc)