Donacija fizičke osobe:

Članarina fizičke osobe:
Marija Herman, Belica

Donacija pravne osobe:
Tehnix d.o.o Donji Kraljevec
Tvornica stočne hrane Čakovec
Udruga žena Općine Belica

Članarina pravne osobe:
Općina Orehovica
Udruga umirovljenika Gornji Hrašćan
Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec
Općina Donja Dubrava
Općina Sveti Juraj na Bregu
Ljekarna Čakovec