Međimurje Europska regija sporta za 2022.
-0.8 °C
1023.0 hPa
61 %

20. sjednica Skupštine Međimurske županije - 17. prosinca 2020. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Datum objave: 9. prosinca 2020.

KLASA: 021-05/20-03/8
URBROJ: 2109/1-02-20-01
Čakovec, 11. prosinca 2020.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst i 2/20),

s a z i v a m
20. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 17. prosinca 2020. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u Centru za kulturu Čakovec, Trg Republike 3.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 

1. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE ZAMJENIKA VIJEĆNIKA, O IMENU VIJEĆNIKA KOJI POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT TE IMENU VIJEĆNIKA KOJI AKTIVIRA MANDAT
B) POLAGANJE PRISEGE
- predlagatelj je Mandatna komisija
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Dražen Vidović, dipl.ing., predsjednik Mandatne komisije
2. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
II Izmjene i dopune plana razvojnih programa
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Lidija Farkaš, mag.oec., voditeljica Odsjeka za financije i proračun
3. A) PRIJEDLOG PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. I 2023. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
Plan razvojnih programa_2021_2023
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Lidija Farkaš, mag.oec., voditeljica Odsjeka za financije i proračun
4. A) PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA POČASNI GRAĐANIN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
B) PRIJEDLOZI ODLUKA O DODJELI NAGRADE ZRINSKI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je Odbor za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., predsjednik Odbora
5. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove
6. PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2022. GODINU U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag. inf., pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
7. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU VLASNIŠTVA NEKRETNINA NA KAT.ČEST.BR. 2288/1 I KAT.ČEST.BR.2288/2 K.O. ČAKOVEC I DAVANJU NEKRETNINE KAT.ČEST.BR. 2288/1 K.O ČAKOVEC NA KORIŠTENJE CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove
8. IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA PIŠKORNICA D.O.O. I POVEZANOG DRUŠTVA PIŠKORNICA - SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mladen Ružman, direktor Piškornice
9. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Maja Odrčić Mikulić, prof., pročelnica Upravnog odjela za civilno društvo, ljudska prava i sport
10. INFORMACIJA O GOSPODARSTVU U 2019. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag. inf., pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
11. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I II. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2020. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., ravnateljica ŽUC-a
12. A) PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2020. GODINI
B)PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2020. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu
13. IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2019. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije
14. GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije
15. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE REDOVITE DJELATNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICE ČAKOVEC ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije
16. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA VATROGASNE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mario Medved, predsjednik Vatrogasne zajednice Međimurske županije
17. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Maria Babić, predsjednica Savjeta mladih Međimurske županije
18. A) IZVJEŠĆE O PROVJERI FORMALNIH UVJETA KANDIDATA ZA SAVJET MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
B) IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Franjo Bukal, zamjenik predsjednice Odbora za izbor i imenovanja
19. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU ZAKLJUČKA O OSIGURAVANJU SREDSTVA ZA OBNOVU I REDOVITO ODRŽAVANJE MREŽE PRUGA I PRUŽNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE TE ZA OBNOVU, MODERNIZACIJU I ELEKTRIFIKACIJU CIJELE DIONICE PRUGE ZAPREŠIĆ – NOVI MAROF – KOTORIBA
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove
20. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., Mladen Novak, dipl.ing., predsjednik Skupštine Međimurske županije i Neda Šarić, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove
21. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJA MEĐIMURSKE PRIRODE – JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTITU PRIRODE
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Franjo Bukal, zamjenik predsjednice Odbora za izbor i imenovanja
22. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Franjo Bukal, zamjenik predsjednice Odbora za izbor i imenovanja
23. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVITELJA MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Franjo Bukal, zamjenik predsjednice Odbora za izbor i imenovanja
24. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Franjo Bukal, zamjenik predsjednice Odbora za izbor i imenovanja
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.
 Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za četvrtak, 20. siječnja 2022. - U Međimurju velik broj pozitivnih nalaza, no značajno smanjen broj hospitaliziranih osoba zahvaljujući procijepljenosti od gotovo 70%
Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji – za 61 učenika s teškoćama u razvoju osigurano je 58 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika
JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za srijedu, 19. siječnja 2022. - Ove subote cijepljenje bez najave u Murskom Središću
Nazire se vizura budućeg Biciklističkog info centra s vidikovcem na Mađerkin bregu
POZIVNI NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2021. godinu
Međimurska županija u 2021. godini za poljoprivredu izdvojila gotovo 4 milijuna, od toga 1,7 milijuna za potpore male vrijednosti poljoprivrednicima
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za utorak, 18. siječnja 2022.
POZIV na uvid ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM - AB METAL PROMET d.o.o. Belica
Međimurski vrtićanci i školarci imat će priliku od najranije dobi istraživati i promišljati o STEM-u kroz europski projekt vrijedan 3 milijuna kuna
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content