Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

13. (elektronička) sjednica Odbora za prosvjetu, kulturu i sportu

Datum objave: 9. prosinca 2020.

Odbor za prosvjetu, kulturu i sport
KLASA: 600-01/20-03/12
URBROJ:2109/1-02-20-01
Čakovec, 7.prosinca 2020.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst i 2/20 )

s a z i v a m
13. (elektroničku) sjednicu Odbora za prosvjetu, kulturu i sportu
koja će biti održana putem e-maila
14. prosinca 2020. godine (ponedjeljak) s početkom glasanja od 12,00 sati i završetkom do 14,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:
1. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2020. GODINI
2. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2020. GODINI
3. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
Napomena:
Ukoliko imate pitanja za izvjestitelje ljubazno Vas molimo da ista dostavite najkasnije do 10. prosinca 2020. godine na email: rajka.vadlja@medjimurska-zupanija.hr do početka glasanja izvjestitelji očitovali na ista.
4. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI
Članovima Odbora uz poziv se dostavlja i obrazac za glasanje koji je potrebno popuniti i poslati na gore navedeni email: informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-254, 0959034745.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Mihaela Martinčić, prof.v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content