Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o imenovanju Koordinatora za zaštitu od bolesti COVID-19

Datum objave: 3. prosinca 2020.

KLASA: 810-06/20-02/12
URBROJ: 2109/1-01-20-01
Čakovec, 1. prosinca 2020.
Na temelju članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 3. Poslovnika o radu župana Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije donosi

O D L U K U
o imenovanju Koordinatora za zaštitu od bolesti COVID-19

I.
Za Koordinatora za zaštitu od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 imenuje se MILORAD NOVKOVIĆ, mag. iur., pročelnik Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove.
II.
Koordinator iz točke 1. ove Odluke zadužuje se da osigura provođenje Odluke o organizaciji rada u upravnim tijelima Međimurske županije za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, KLASA: 810-06/20-02/9, URBROJ: 2109/1-01-20-01 od 22. listopada 2020. godine.
III.
Ova Odluka primjenjuje se danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Međimurske županije.
Ž U P A N
Matija Posavec, mag.ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content