Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

15. (elektroničku) sjednicu Odbora za izbor i imenovanja

Datum objave: 30. listopada 2020.

Odbor za izbor i imenovanja
KLASA: 021-05/20-05/3
URBROJ: 2109/1-02-20-01
Čakovec, 30. listopada 2020.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst i 2/20)

s a z i v a m
15. (elektroničku) sjednicu Odbora za izbor i imenovanja
koja će biti održana putem e-maila
2. studenoga 2020. godine (ponedjeljak) s početkom glasanja od 8,00 sati i završetkom do 12,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA TEKSTA JAVNOG POZIVA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI
Članovima Odbora uz poziv se dostavlja i obrazac za glasanje koji je potrebno popuniti i poslati na email: skupstina@medjimurska-zupanija.hr. Sve dodatne informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNICA
Odbora za izbor i imenovanja
Bernarda Topolko, univ.spec.oec.,v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content