Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Međunarodni dan slijepih i Dan bijelog štapa

Datum objave: 15. listopada 2020.

Međunarodni dan slijepih i Dan bijelog štapa obilježavaju se u svijetu 15. listopada s ciljem podizanja svijesti građana o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, ali i obavezama zajednice prema njima. Nezadovoljavajući položaj slijepih osoba proizlazi iz otežanih mogućnosti zapošljavanja, prisutnosti diskriminacije i stigmatizacije, nedostatku ili nemogućnosti nabavke asistivnih pomagala.
Na području naše županije aktivna je Udruga slijepih Međimurske županije koja okuplja 168 članova, osoba s oštećenjem vida, a nedavno su obilježili 69 godina rada tijekom kojih se Udruga razvila u mjesto pozitivnog ozračja za slijepe osobe, utočište za njihove pravne, rehabilitacijske, psihosocijalne i druge probleme. Povodom Međunarodnog dana slijepih upozoravaju na niz problema s kojima se susreću slijepe osobe u Hrvatskoj, posebice na ostvarenje prava na inkluzivni dodatak.
Udruga nastoji kroz brojne programe i projekte s lokalne, nacionalne i europske razine, slijepim osobama osigurati stručnu podršku, rehabilitaciju, pomoć pri ostvarivanju njihovih prava, zaštitu prava i interesa, jednakih mogućnosti i ravnopravnosti te socijalnu integraciju, što rezultira poboljšanjem kvalitete života slijepih osoba.
Međimurska županija ima odličnu suradnju s Udrugom te kontinuirano podupire njihov rad i aktivnosti, a iz županijskog proračuna osigurana su sredstva za asistente u vrtićima i školama članovima Udruge kojima je potreban asistent te sredstva za provedbu projekta „Osjeti pozitivu!“ kojim se utječe na povećanje kvalitete života slijepih osoba kroz promicanje njihovih prava i njihovo aktivno uključivanje u zajednicu. Početkom rujna započela je provedba projekta „Uz tebe sam“, s ciljem osnaživanja i unapređivanja radnih potencijala teško zapošljivih žena, omogućavanjem pristupa tržištu rada i širenju spektra pružanja socijalnih usluga za slijepe osobe na području Međimurske županije.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content