Odbor za socijalnu skrb
KLASA: 550-01/20-03/37
URBROJ: 2109/1-02-20-1
Čakovec, 30. 09. 2020.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst I 2/20),

s a z i v a m
5. sjednicu Odbora za socijalnu skrb
za utorak – 06. listopada 2020. godine u 11,30 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2019. GODINU

2. A) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA “SIGURNA KUĆA” ZA 2019. GODINU

B) PLAN I PROGRAM RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA “SIGURNA KUĆA” ZA 2020. GODINU

3. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2019. GODINU

4. INFOEMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Materijali se dostavljaju uz poziv i za 19. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem, PREDSJEDNICA ODBORA
Nadica Lovrec, v.r.