Odbor za financije i proračun

KLASA: 400-01/20-03/32
URBROJ:2109/1-02-20-01
Čakovec, 30. rujna 2020.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst i 2/20)

s a z i v a m
19. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 5. listopada 2020. godine (ponedjeljak) u 9,30 sati.

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

2. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

3. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2019. GODINU

4. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2019. GODINU

5. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2019. GODINU

6. A) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2019. GODINU
B) PLAN I PROGRAM RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2020. GODINU

7. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2019. GODINU

8. A) IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJE ČAKOVEC ZA 2019. GODINU
B) PROGRAM RADA MUZEJA MEĐIMURJE ČAKOVEC ZA 2020. GODINU

9. A)PRIJEDLOG FINANCIJSKOG I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2021. GODINU
B) PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

10. IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA PIŠKORNICA D.O.O. I POVEZANOG DRUŠTVA PIŠKORNICA – SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. ZA 2019. GODINU

11. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

12. A) IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU – JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE – MEĐIMURSKA PRIRODA
B) GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
(Program za 2020. godinu daje se samo na znanje)

13. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTAR DR. RUDOLF STEINER ZA 2019. GODINU

14. A) IZVJEŠĆE O RADU UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
B) PROGRAM RADA UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI

15. IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

16. IZVJEŠĆE O RADU ZAKLADE ZA PREVENCIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

17. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

18. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

19. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINA NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE ISTOK – SJEVERNI DIO U ČAKOVCU

20. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINE NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

21. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI

22. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI

23. INFORMACIJE, PITANJE I PRIJEDLOZI

Svi materijali dostavljaju se uz poziv za 19. sjednicu Skupštine Međimurske županije, a isto tako mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije.

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Dragutin Glavina, v.r.