Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

12. sjednica Odbora za prosvjetu, kulturu i sport

Datum objave: 2. listopada 2020.

Odbor za prosvjetu, kulturu i sport
KLASA: 600-01/20-03/8
URBROJ: 2109/1-02-20-1
Čakovec, 30. 09. 2020.
Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst),

s a z i v a m
12. sjednicu Odbora za prosvjetu, kulturu i sport
za utorak 6. listopada 2020. godine u 14,30 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
2. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI
3. A) IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJE ČAKOVEC ZA 2019. GODINU
B) PROGRAM RADA MUZEJA MEĐIMURJE ČAKOVEC ZA 2020. GODINU
4. A) IZVJEŠĆE O RADU ZAJEDNICE UDRUGA ZAJEDNICE ZA TEHNIČKU KULTURU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
B) PROGRAM RADA ZAJEDNICE UDRUGA TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINU
5. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.
Materijali se dostavljaju uz poziv i za 19. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i pravne poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.
S poštovanjem, PREDSJEDNICA ODBORA
Mihaela Martinčić, prof. v. r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content