Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu

KLASA: 363-01/20-03/8
URBROJ:2109/1-02-20-01
Čakovec, 30. rujna 2020.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst i 2/20)

s a z i v a m
11. sjednicu Odbora za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu
za 6. listopada 2020. godine (utorak) u 09,00 sati

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. A)PRIJEDLOG FINANCIJSKOG I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2021. GODINU
B) PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

2. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OSIGURAVANJU SREDSTAVA ZA OBNOVU I REDOVITO ODRŽAVANJE MREŽE PRUGA I PRUŽNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE TE ZA OBNOVU, MODERNIZACIJU I ELEKTRIFIKACIJU CIJELE DIONICE PRUGE ZAPREŠIĆ – NOVI MAROF – KOTORIBA

3. INFORMACIJE, PITANJE I PRIJEDLOZI

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Nenad Hranilović, mag.oec. v.r.