Odbor za zdravstvo
KLASA: 510-01/20-03/51
URBROJ: 2109/1-02-20-1
Čakovec, 30. 09. 2020.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18, 10/18 – pročišćeni tekst) i 2/20),
s a z i v a m

10. sjednicu Odbora za zdravstvo
za ponedjeljak 05. listopada 2020. godine u 13,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED

1. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

2. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2019. GODINU

3. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2019. GODINU

4. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

5. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROMJENU PROSTORA OBAVLJANJA DJELATNOSTI DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – ORDINACIJE DENTALNE MEDICINE SANJE VRBAN, DR. MED. DENT.

6. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Materijali za sjednicu dostavljaju se uz poziv i za 19. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije:
www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Goran Kozjak, dr. med. v.r.