Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

22. rujna – Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Datum objave: 22. rujna 2020.

S obzirom na epidemiološku situaciju  uzrokovanom pandemijom COVID-19 virusom, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije ove godine ne obilježava na uobičajen način Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna, u spomen na tragično ubojstvo, kada je tijekom održavanja brakorazvodne parnice na Općinskom sudu u Zagrebu 22. rujna 1999. godine, suprug ubio suprugu te sutkinju i odvjetnicu, a teško ranio zapisničarku. Na današnji dan sjećamo se i svih drugih žena koje su nasilno izgubile svoje živote.
Deklaracija UN-a o eliminaciji nasilja protiv žena iz 1993. godine, definira nasilje nad ženama kao bilo koji čin nasilja koje se temelji na rodu i spolu, a koji za posljedicu ima ili je vjerojatno da će imati, fizičku, seksualnu ili psihološku štetu ili će ženi prouzročiti patnju, uključujući prijetnje takvim radnjama, prisilu ili samovoljno lišavanje slobode u javnom ili privatnom životu.
Nažalost, problem nasilja prisutan je u svijetu, ali i kod nas. Još uvijek veliki postotak žena čine žene žrtve nasilja u obitelji, često i s tragičnim ishodom, a počinitelj je suprug ili izvanbračni partner. Nasilje nad ženama prisutno je u svim dobnim strukturama bez obzira na socijalnoekonomski status. Iznimno je važno upozoravati da ovo nije privatni već društveni problem te educirati javnost o potrebi prevencije putem edukacije, zaštite žrtava i sankcioniranje počinitelja.
 
Na području Međimurske županije djeluje Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ koja žrtvama obiteljskog nasilja, odraslim osobama i djeci osigurava smještaj, psihološko savjetovanje i emocionalnu podršku te zdravstvenu i pravnu pomoć. Ove godine je u domu bilo smješteno  34 korisnika, od čega 16 žena i 18 djece. Zbog nedovoljnog kapaciteta nije se moglo zbrinuti 60 osoba koje trenutno borave u sigurnim kućama u drugim županijama. „Sigurna kuća“ djeluje već deset godina i do sada je pružila dom za 296 korisnika od kojih je 154 djece.
Prema podacima Policijske uprave Međimurske, u 2020. godini počinjeno je 176 prekršaja obiteljskog nasilja od strane 182 počinitelja od kojih je 9 počinitelja maloljetno.
Za nasilje nema opravdanja, nasilje ostavlja dugoročne posljedice i obično se manifestira novim nasiljem, stvarajući time začarani krug. Nasilje nad ženama strašnije je time što nisu žene jedine žrtve zlostavljanja, već ono ostavlja ozbiljne, dugotrajne posljedice na djecu. Poistovjećivanje s majkom ili ocem određuje ponašanje djeteta u odnosu s vršnjacima i s drugim ljudima u kasnijem životu, a koje može izazvati zlostavljačko ponašanje.
Temeljna poruka obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je važnost prepoznavanja i prijavljivanja nasilja kao krajnje neprihvatljivog oblika društvenog ponašanja kojim se krše temeljna ljudska prava i slobode, ali i razumijevanje nasilja kao najčešćeg oblika diskriminacije žena.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content