Izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije 10.kolovoza 2020.- Međimurje i dalje bez oboljelih i novoboljelih od COVID 19 virusa.

Svi jučer uzeti uzorci u ZZJZ Međimurske županije su negativni. Danas je uzeto 33, a do sada ukupno 2324 uzorka.

Epidemiološka situacija u Međimurju je i dalje iznimno povoljna.

 

 Stožer civilne zaštite poziva građane da i nadalje dosljedno poštuju sve propisane mjere HZJZ.