Na temelju Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19 i 47/20) i Pravilnika o registru športskih djelatnosti („Narodne novine“ broj: 112/06) fizičke osobe i pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti upisuju se u Registar sportskih djelatnosti.

Registar sportskih djelatnosti za područje Međimurske županije vodi Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport, Odsjek za civilno društvo i sport.

 

POSTUPAK UPISA

Pravne osobe podnose prijavu za upis u Registar sportskih djelatnosti na Obrascu prijava za upis u roku od 30 dana od dana upisa u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno Sudski registar. O upisu se ne donosi akt već je upis vidljiv u Registru sportskih djelatnosti dostupnom na mrežnim stranicama.

Fizičke osobe koje samostalno obavljaju sportsku djelatnost, podnose Zahtjev za upis fizičkih osoba u Registar sportskih djelatnosti. O upisu se donosi rješenje, a isti je također vidljiv na mrežnim stranicama.

O Upisu u Registar na traženje stranke izdaje se Izvadak iz Registra sportskih djelatnosti. Zahtjev za izdavanje izvatka podnosi se na propisanom obrascu.

Svi obrasci i zahtjevi temeljem kojih se vrše upisi u Registar sportskih djelatnosti ili izdaju izvadci iz Registra dostupni su ovdje.

 

Registar sportskih djelatnosti – popis pravnih i fizičkih osoba