Mandatna komisija

KLASA: 013-03/20-03/3
URBROJ: 2109/1-02-20-01
Čakovec, 8. srpnja 2020.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst – 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst – 2/20)

s a z i v a m

9. sjednicu Mandatne komisije Skupštine Međimurske županije

za 14. srpnja 2020. godine (utorak) u 7,30 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. UTVRĐIVANJE TEKSTA IZVJEŠĆA MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE I O IMENU ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANOG VIJEĆNIKA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT
2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
MANDATNE KOMISIJE

Dražen Vidović, dipl.ing., v.r.