Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

18. sjednica Skupštine Međimurske županije - 15. srpnja 2020. godine

Datum objave: 9. srpnja 2020.

KLASA: 021-05/20-03/5
URBROJ: 2109/1-02-20-03
Čakovec, 6. srpnja 2020.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst i 2/20),

s a z i v a m
18. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 15. srpnja 2020. godine (srijeda) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u zgradi Tehnološko – inovacijskog centra Međimurje (TIC 1 -multimedijalna dvorana) u Čakovcu, Ulica bana Josipa Jelačića 22/b.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. A) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE I O IMENU ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANOG VIJEĆNIKA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT
B) POLAGANJE PRISEGE
- predlagatelj je Mandatna komisija
- Izvješće će na samoj sjednici podnijeti Dražen Vidović, dipl.ing., predsjednik Mandatne komisije
2. PRIJEDLOG ODLUKE O KRATKOROČNOM KREDITNOM ZADUŽENJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Lidija Farkaš, mag.oec., voditeljica Odsjeka za financije i proračun
3. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NEKRETNINA (22B I 22C) NA KORIŠTENJE TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKOM CENTRU MEĐIMURJE D.O.O.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove
4. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Plačko, direktor TIC-a
5. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE MEĐIMURJE REDEA D.O.O. ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., direktorica REDEA-e d.o.o.
6. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU JAVNE USTANOVE ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE REDEA ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., ravnateljica Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA
7. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU RAZVOJNO-EDUKACIJSKOG CENTRA ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA ČAKOVEC ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Mario Šercer, ravnatelj Metalske jezgre
8. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE I NEKRETNINE D.O.O. ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Vinković, direktor MIN-a
9. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O. ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vitomir Kirić, direktor MESAP-a
10. IZVJEŠĆE O RADU GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mladen Zemljić, predsjednik GSV-a
11. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE, INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA, TE ZA INFORMATIZACIJU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U 2020. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
12. A) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
B) IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA U 2019. GODINI
D) PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2020. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., ravnateljica ŽUC-a
13. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE D.O.O. U 2019. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Alen Višnjić, mag.ing.el.techn.inf., direktor MENEA-e
14. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZRAČNA LUKA MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivica Rus, direktor Zračne luke Međimurje d.o.o.
15. A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU U 2019. GODINI
B) PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
C) PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2020.-2024. GODINE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite
16. IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICA ČAKOVEC ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neven Putar, pročelnik HGSS-a Stanica Čakovec
17. A)IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ ZA 2019. GODINU
B) IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA OBRAZOVANJE DR. VINKO ŽGANEC ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan - upravitelj zaklada
18. IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM OBDUKCIJAMA I RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mladen Mezga, mag.pol., predsjednik Povjerenstva
19. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neven Kočila, mag.iur., predsjednik Povjerenstva
20. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Dijana Novak, predsjednica Povjerenstva
21. IZVJEŠĆE O RADU ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Zlatko Horvat, MSc. (GIS), predsjednik Povjerenstva
*Napomena: S obzirom da smo Vam materijale za točke 2. - 10. predloženog dnevnog reda već dostavili uz Poziv dostavljamo materijale za točke 11 . - 21.
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content