Upravno tijelo Međimurske županije prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći vodi slijedeće evidencije:

  • evidenciju pravnih osoba na području svoje nadležnosti kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i
  • evidenciju rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih akcija.

Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb vodi evidenciju neprofitnih pravnih osoba za područje Republike Hrvatske kojima je izdano rješenje o odobrenju stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te evidenciju izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih akcija.

Sadržaj i način vođenja evidencije propisan je Pravilnikom o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći (“Narodne novine”, broj 120/15. i 98/19.).