Kolegij gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji
KLASA: 022-04/20-02/1
URBROJ: 2109/1-01-20-2
Čakovec, 24. 06. 2020.

Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

s a z i v a m
10. SJEDNICU KOLEGIJA GRADONAČELNIKA I
NAČELNIKA OPĆINA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
za srijedu, 1. 07. 2020. godine, s početkom u 9,00 sati.

Sjednica će se održati u multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje (TIC-a), Bana J. Jelačića 22b, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Predstavljanje mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19).
– Izvjestitelj je Nikola Hren, dipl. iur., predstojnik Područnog ureda Čakovec Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

2. Predstavljanje Godišnjeg indikativnog plana objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.
– Izvjestiteljica je Sandra Polanec Marinović, mag. oec., ravnateljica Javne ustanove REDEA

3. Informacija o dogovorenim mjerama s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku glede suživota većinskog i manjinskog dijela stanovništva.
– Izvjestitelj je Matija Posavec, mag. ing., župan

4. Prijevoz učenika osnovnih škola iznad standarda zajamčenog Zakonom o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi.
– Izvjestiteljica je dr. sc. Blaženka Novak, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu Međimurske županije

5. Informacija o upisima u 1. razred osnovne škole na području Međimurske županije.
– Izvjestiteljica je dr. sc. Blaženka Novak, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu Međimurske županije

6. Financiranje rada Hrvatske gorske služba spašavanja, Stanice Čakovec.
– Izvjestitelji su: Neven Putar, voditelj i Miodrag Novosel, tajnik Stanice Čakovec Hrvatske gorske služba spašavanja

7. Suzbijanje komaraca na prostoru Međimurske županije.
– Izvjestitelji su: Marina Pajerl-Pal, dr. med., ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije i Marko Klemenčić, mag. sanit. ing., voditelj Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju pri Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije

8. Obilježavanje 400. obljetnice rođenja Nikole VII Zrinskog i 1600. obljetnice smrti svetog Jeronima.
– Izvjestiteljica je mr. sc. Vesna Haluga, pročelnica Upravnog odjela za poslove župana Međimurske županije

9. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim pozvane da sjednici obvezno prisustvuju ili da pošalju svog zamjenika.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆA
Višnja Ivačić, v.r.