KLASA: 021-05/20-03/5
URBROJ: 2109/1-02-20-02
Čakovec, 9. lipnja 2020.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

PREDMET: 18. sjednica Skupštine Međimurske županije
– odgađa se

Poštovani vijećnici!

Sukladno raspravi i zaključcima Odbora za financije i proračun od ponedjeljka, 08. lipnja 2020. godine vezano uz točku kratkoročnog zaduženja Međimurske županije, te izvješća župana Međimurske županije zaključeno je kako se temeljem povrata sredstava za kapitalne investicije koje provodi Međimurska županija i preraspodjelom sredstava unutar proračuna, u ovom trenutku kratkoročno zaduženje može odgoditi.

U cilju uštede za organizaciju sjednice skupštine koja iznosi oko 60 000 kuna, zakazanu 18. sjednicu Skupštine Međimurske županije odgađam za sredinu srpnja 2020.godine.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.