Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Održana 17. sjednica Skupštine Međimurske županije: Vijećnici HDZ-a i SDP-a zatražili smjenu ravnatelja bolnice i predsjednice Upravnog vijeća te zaustavili izgradnju bolničkog Paviljona 3

Datum objave: 21. svibnja 2020.

U četvrtak, 21. svibnja 2020. godine održana je 17. sjednica Skupštine Međimurske županije  koja je zbog pandemije koronavirusom, a u skladu s odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i epidemiološkim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, održana u multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.  Vijećnici su odlučivali o 17 točaka dnevnog reda, a prva tema bila je mišljenje Odbora za zdravstvo na temu Stanje u Županijskoj bolnici Čakovec.
Župan Posavec: „Potrebno je više vjerovati sustavu koji radi dobre stvari“
Predsjednik Odbora za zdravstvo i vijećnik Goran Kozjak iznio je kronologiju događaja vezanih za situaciju u Županijskoj bolnici Čakovec prema viđenju Odbora za zdravstvo koji predlaže da se u cilju poboljšanja stanja u ŽBČ poduzmu promjene u radu i poslovanju. Nakon opsežne rasprave u kojoj su uz vijećnike sudjelovali predsjednica Podružnice HLS-a Čakovec Selma Pernar, predsjednik Podružnice HLK-a Čakovec Ivan Žokalj, predsjednica Podružnice HLZ-a Čakovec Dubravka Kapun, predstavnica HUBOL-a Ana Jurin-Martić i pročelnica UO za zdravstvo i socijalnu skrb MŽ, ujedno i predsjednica Upravnog vijeća ŽBČ Sonja Tošić-Grlač, obratio se ravnatelj Županijske bolnice Čakovec Tomislav Novinščak koji iznio financijske i kadrovske podatke od početka svoga mandata. „U zdravstvu nikada ništa nije jednostavno i ne ide glatko. Uvijek ima neki problem. U ovome trenutku to je organizacija rada i pitanje prekovremenih sati. Sve iznad 192 sata je protuzakonito. Rad se organizira i može organizirati drugačije. Dokaz tomu što govorim je da je u 2018. godini obavljeno 760.000, a u 2019. godini čak 10% više, odnosno  860.000 dijagnostičko-rehabilitacijskih postupaka“. Prihodi su povećani za 30 milijuna kuna, smanjene su profesionalne bolesti, povećani su rashodi za lijekove, povećane su plaće za 9 milijuna kuna, kapitalna ulaganja 9 milijuna kuna, a rezultat je bolji za 2 milijuna kuna.“, zaključio je ravnatelj ŽB Čakovec Novinščak. Osvrnuo se i na razdoblje tijekom korona krize, istaknuvši da su poštivani svi napuci Ministarstva zdravstva kao i važeći zakoni što je rezultiralo da virus nije ušao u zdravstveni sustav.
Župan Međimurske županije Matija Posavec u svom je obrazloženju istaknuo da je „po prvi puta nakon niza godina, bolnica pozitivno poslovala“. U posljednjih godinu dana došlo je deset novih liječnika, u najavi je dolazak neurokirurga i dječjeg kirurga. Uvedeni su operativni zahvati koji nikad nisu rađeni, a kada je riječ o investicijama, samo u zdravstveni sustav Međimurja ulaže se 185 milijuna kuna. „Izgradili smo novi Dom zdravlja, rekonstruirana je „stara interna“, obnovljeni su odjeli neonatologije, rađaone, operacijske sale, uveden je hitni interventni kardiološki tim, nabavljen je uređaj za magnetnu rezonancu, kontinuirano se nabavlja nova oprema, financira ispostava hitne medicine u Murskom Središću i Kotoribi, a dobrom organizacijom, strateškim planiranjem i pravovremenim odlukama u potpunosti je zaštićen zdravstveni sustav od prodora koronavirusa. Moramo više vjerovati sustavu koji radi dobre stvari.“, zaključio je župan Posavec.
Zaključeno je da se do sljedeće sjednice Skupštine Međimurske županije učini sve kako bi se riješile nesuglasice unutar institucije ŽB Čakovec.
Prihvaćen prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Međimurske županije za 2020. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Međimurske županije za 2019. godinu i prijedlog odluke o raspodjeli dobiti prihvaćeni su velikom većinom glasova. Proračun Međimurske županije za 2020. godinu usvojen je na sjednici Skupštine Međimurske županije u prosincu 2019. godine, no zbog krize uzrokovane koronavirusom virusom i problema u gospodarstvu čitave Hrvatske, predložene su izmjene i dopune Proračuna Međimurske županije.
Procjenjujući gospodarska kretanja, očekuje se da će BDP-a u Hrvatskoj pasti za 9,1-9,4% što će se reflektirati i na smanjenja s osnove prihoda od poreza u mnogim jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Odluka Vlade RH o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu od 2. travnja 2020. donosi neizvjesnost u očekivanom priljevu sredstava iz Općeg proračuna, a zbog isplate preplaćenog poreza građanima koja je ove godine najavljena za lipanj (dva mjeseca ranije)  potrebno je revidirati i financijsko planiranje te utvrđenu dinamiku isplata proračunskim korisnicima iz Proračuna Međimurske županije. Velik izazov za županijski proračun predstavljaju i neredovite isplate financijskih sredstava prema realiziranim EU projektima koje se odvijaju preko državnih tijela. Također, gospodarske mjere i mjere za građane koje će biti predstavljene u ponedjeljak traže izmjene i dopune Proračuna koji se smanjuje za 36.936.286,00 kuna.“, uvodno je kazao župan Posavec.
Predviđen je pad s osnove prihoda poreza na dohodak za 4% odnosno za 2 milijuna kuna te pad prihoda s osnove poreza na cestovna motorna vozila za 7% odnosno 500.000,00 kuna. Pad prihoda se, među ostalim, kompenzira odricanjem zaposlenika i dužnosnika Međimurske županije na smanjenju osnovice plaće za 10% zaposlenicima, odnosno 15% dužnosnicima, ukidanju materijalnih prava, poput uskrsnica i regresa, čime se rashodi za zaposlene smanjuju za 1.200.000,00 kuna, a doprinos cijeloj situaciji daju i vijećnici Skupštine Međimurske županije odricanjem dijela naknada.
Međimurska županija u ovome trenutku provodi preko 40 kapitalnih investicija od kojih su mnoge pri kraju. Projekti energetske obnove škola podrazumijevaju da se izvrše pozajmice prema školama, izvedu radovi te da se po okončanoj situaciji zatraži povrat sredstava. Međimurska županija je do 15. svibnja 2020. godine za projekte obnove OŠ Hodošan, Macinec, Podturen, Donja Dubrava, Vratišinec, Goričan, Draškovec, Graditeljske škole Čakovec i Doma za starije i nemoćne osobe do sada izvršila pozajmice od 18.094.616,028 kuna, a do kraja projekta preostalo je platiti za radove i nadzor 26.529.025,070 kuna. Ukupno neplaćeni troškovi s 15. svibnja 2020. za spomenute projekte su 6.878.418,015 kuna. Usporedbe radi, 60% očekivanih uplata do sada nije izvršeno. Također, završen je projekt muzeja prirodnih vrijednosti u Križovcu, čija je vrijednost 12 milijuna kuna i projekt izgradnje Paviljona 3 Županijske bolnice Čakovec vrijedan 35 milijuna kuna, dok je u visokoj fazi izvedenih radova i projekt obnove starog grada Zrinskih u Čakovcu.“, zaključio je župan Posavec, dodavši kako su i svi navedeni projekti doprinos gospodarstvu Međimurja i njegovom daljnjem razvoju.
S obzirom na navedene razloge i smanjenje Proračuna Međimurske županije koje posljedično rezultira i redefiniranjem financijskog planiranja i utvrđene dinamike isplate proračunskim korisnicima iz Proračuna, u 4. točki dnevnog reda predloženo je kratkoročno kreditno zaduženje Međimurske županije na godinu dana u iznosu od 25.000.000,00 kuna, no Odluka nije dobila potrebnu većinu s obzirom na to da su vijećnici HDZ-a i SDP-a bili protiv te odluke.
Smanjene naknade predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine za 25%, financiranje političkih stranaka smanjeno za 90.000,00 kuna
Vijećnici su jednoglasno usvojili smanjenje naknade od 25% za dvije sjednice skupštine i njezinih radnih tijela te tri mjesečne naknade za predsjednika i potpredsjednike skupštine. Također, usvojena je odluka o smanjivanju sredstava za godišnje financiranje političkih stranaka u Skupštini za 90 000 kuna.
Vijećnici su usvojili Izvješće o radu župana Međimurske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine. Uz brojne aktivnosti koje su obilježile to razdoblje, posebice se ističu investicije u obrazovanje i zdravstvo, kao i niz provedenih mjera za poduzetnike, s ciljem unaprjeđenja kvalitete života stanovnika Međimurja što je rezultiralo iznimno dobrim rezultatima koji su Međimursku županiju svrstali među najuspješnije hrvatske županije.
Prihvaćen je prijedlog da se poslovi vezani za obvezna zdravstvena osiguranja te poslovi vezani za pružanje humanitarne pomoći prebace iz Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport. Poslovi vezani za rješavanje statusnih prava, izbjeglica, prognanika i povratnika, kao i poslovi o pravu na stambeno zbrinjavanje stavljeni su u djelokrug rada Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam radi bolje organizacije i efikasnosti rada. Nadalje, poslovi iz područja opće uprave koji zahtijevaju neposrednu provedbu zakona i drugih propisa u rješavanju u upravnim stvarima, vođenju propisanih očevidnika i drugih službenih evidencija te izdavanje potvrda i drugih javnih isprava o činjenicama o kojima se vode propisani očevidnici i druge službene evidencije, koji se provode sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, a pod nadležnosti su Ministarstva uprave, stave u nadležnost Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove. Temeljem usvojenog, u Međimurskoj županiji i dalje djeluje 8 upravnih odjela i Služba za unutarnju reviziju.
Usvojene su izmjene i dopune III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije zbog planiranja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja u inundacijskom području rijeke Drave za kamp, kamp odmorište i turističko naselje. Inundacijsko područje rijeke Drave na koje se izmjene odnose je uz akumulacijsko jezero HE Čakovec i akumulacijsko jezero HE Dubrava gdje je planirana sportsko-rekreacijska namjena.
Produljuje se važenje razvojne strategije Međimurske županije do 2020. godine za jednu godinu, odnosno do 31. prosinca 2021. godine, a novi plan razvoja Međimurske županije, za koji je pokrenut postupak izrade, važit će do 2027. godine.
Aktualni sat Skupštine Međimurske županije
Na aktualnom satu Skupštine Međimurske županije 13 vijećnika postavilo je 23 pitanja, a otvorio ga je vijećnik Ervin Vičević pitanjem županu Posavcu glede nastavka rješavanja problematike vezane za romsku nacionalnu manjinu. Župan Posavec je odgovorio da se, bez obzira na krizu i nemogućnost održavanja sastanaka s nadležnim ministarstvima, aktivno radi na svim razinama kako bi došlo do izmjena zakona potrebnih za rješavanje navedenih problema. Parlamentarni izbori u srpnju zasigurno će usporiti te procese, ali na razini Međimurske županije nastavlja se aktivno raditi s ciljem konačnog rješavanja postojećih problema.
Na pitanje vijećnika Kozjaka glede funkcioniranja ŽB Čakovec tijekom pandemije izazvane COVID 19 virusom, župan Posavec se zahvalio svim zdravstvenim djelatnicima na iznimnom angažmanu koji je rezultirao činjenicom da već 37 dana nemamo novo oboljelih, a 13 dana smo Županija bez ijedne oboljele osobe, virus nije ušao u zdravstveni i socijalni sustav, po čemu Međimurje može biti primjer čitavoj Hrvatskoj.
Glede teritorijalnog preustroja, o kojem je postavio pitanje vijećnik Franjo Cimerman, župan Posavec je kazao kako je to tema koja se uvijek aktualizira pred izbore. Istaknuo je da je potrebno najprije uvesti jasne kriterije, poštivati ih i nagrađivati one koji imaju rezultate, a kažnjavati one koji ih nemaju. „Mi u Međimurju imamo opravdanje za postojanje svake općine.“, zaključio je župan Posavec
Postavljana su i pitanja s područja obrazovanja, civilne zaštite, turizma, niz praktičnih pitanja vezanih za opća stanja građana (otvaranje zatvorenih poštanskih ureda, prometne gužve u gradu Čakovcu, ukidanja naplate cestarine kroz Međimurje, prometne signalizacije u gradu Čakovcu, energetske obnove), pitanje revitalizacije željezničke pruge, javnog linijskog prijevoza i prijevoza učenika osnovnih škola, funkcioniranja ŽB Čakovec tijekom COVID 19 virusa, poništenja natječaja za izbor pročelnika MŽ, smanjenje naknada zaposlenicima, dužnosnicima, članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća, a dotaknulo se i financijskih izvješća i stanja Proračuna o kojemu se detaljnije  raspravljalo kroz točke dnevnog reda.    
 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content