Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Od ponedjeljka, 06.travnja stupa na snagu odluka o e-propusnicama!

Datum objave: 5. travnja 2020.

Nacionalni stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dopunio je uputu o osobama koji ne moraju ishoditi e-propusnicu. Riječ je o osobama koje imaju članske iskaznice Hrvatske komore medicinskih biokemičara, Hrvatske komore primalja i Hrvatske komore fizioterapeuta.

Podsjećamo da e-propusnice ne trebaju imati osobe koje rade u zdravstvenom sustavu i koje imaju liječničke iskaznice izdanih od Hrvatske liječničke komore, članske iskaznice izdane od Hrvatske komore medicinskih sestara, članske iskaznice izdane od Hrvatske ljekarničke komore i članske iskaznice izdane od Hrvatske komore dentalne medicine.
Također, s obzirom na upite poslodavaca i građana prema Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske i Ministarstvu uprave, sukladno obavijesti Ministarstva uprave, za radnike temeljem ugovora o djelu čiji rad je neophodan za određene gospodarske subjekte, a sustav e-Propusnice  ne daje poslodavcima mogućnost izdavanja e-Propusnica, e-Propusnice će izdavati stožeri civilne zaštite.
E-Propusnice se neće izdavati temeljem pojedinačnih zahtjeva radnika, već je svaki poslodavac dužan podnijeti zahtjev sa svim potrebnim podacima za sve radnike koji rade na ugovor o djelu, a neophodni su mu za rad. Na isti način  izdavanje e-Propusnice od stožera civilne zaštite mogu zatražiti i poslodavci koji imaju potrebu za radom studenata koji rade preko Student servisa.
Napominje se da je izdavanje e-Propusnica radnicima koji rade temeljem ugovora o djelu i studentima koji rade preko Student servisa iznimka te da se zahtjev može podnijeti samo za one  radnike i studente  koji su zaista nužni i neophodni za rad određenog poslodavca. Također, prema obavijesti Ministarstva uprave, radnicima koji rade u inozemstvu e-Propusnice izdaju stožeri civilne zaštite.
E-Propusnice nisu potrebne ni pripadnicima žurnih službi (vatrogasci, pripadnici Crvenog križa, pripadnici HGSS-a) koji sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19, kad su na dužnosti i u službenim odorama.
E-Propusnice za potrebe OPG-ova izdaje Ministarstvo poljoprivrede, a zahtjev se podnosi putem linka koji je objavljen na web stranici Ministarstva. Prilikom podnošenja zahtjeva obavezno je navesti razlog zbog kojeg se traži i razdoblje za koje se traži, a koje ne može biti duže od 14 dana. Ukoliko se traži izdavanje e-Propusnica za članove OPG-a, može se podnijeti zahtjev za nositelja OPG-a i maksimalno do 50% članova OPG-a. Ukoliko se traži izdavanje E-Propusnice za samoopskrbna poljoprivredna domaćinstva zahtjev se može podnijeti za nositelja i maksimalno još jednog člana domaćinstva, koji mora imati istu adresu prebivališta kao i nositelj. Ukoliko OPG traži izdavanje E-Propusnice za sezonske radnike, zahtjev podnosi nositelj OPG-a. Zahtjev za E-propusnice za nužne poljoprivredne radove osobe koje moraju obaviti nužne poljoprivredne radove podnosi se stožeru civilne zaštite općine ili grada.
Vozači teretnih vozila u inozemnom i međunarodnom transportu mogu se kretati bez e-Propusnica jedino ako se nalaze u teretnom vozilu dok obavljaju prijevozničku djelatnost i ukoliko kod sebe imaju jedan od slijedećih dokumenata: CMR, Teretni list, Otpremnicu ili drugi dokument iz kojeg je jasno vidljivo ime i prezime vozača, oznaka robe te registarska oznaka vozila koje prevozi tu robu.
Također, vozači teretnih vozila u inozemnom i međunarodnom transportu mogu za dolazak na posao do poslodavca i povratak s posla osobnim vozilom, umjesto e-Propusnice,  koristiti jedan od gore navedenih dokumenata koji je datiran s danom prijevoza.
E-propusnice vrijede od 06. travnja 2020. godine, s time da razdoblje tolerancije za građane koji nisu uspjeli ishoditi e-Propusnice, a izdane su im propusnice temeljem Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj bude do 24:00 sata istog dana.
Na ovom linku https://koronavirus.hr/ucestala-pitanja-vezana-uz-izdavanje-e-propusnica/399 su odgovori na mnoga pitanja vezana uz izdavanje i korištenje e-propusnica.
 
 
 
 
 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content